Anke Bisschops

Supervisie, Coaching en Training

Supervisie, studiedagen en workshops

Pastores, geestelijk verzorgers en religieuzen leveren in onze samenleving een waardevolle bijdrage. Ik ondersteun hen in hun werk met een scala aan activiteiten: workshops, teambegeleidingen, studiedagen, lezingen en supervisie (individueel of in een groep). Ook EMDR therapie behoort tot de mogelijkheden.
In mijn benadering staat de vaardigheid ‘respectvol omgaan met jezelf én de ander’ centraal. Ik onderwijs, train of geef handvatten zodat mensen hun potentieel optimaal benutten en effectiever en met meer plezier hun werk doen. Ze verbeteren hun teamvaardigheden en leren helder te communiceren en opbouwend met conflicten om te gaan.

Resultaten

Het resultaat is meer kennis, inzicht en vaardigheden, waardoor de kwaliteit van het werk toeneemt en contacten met teamgenoten, gemeenteleden, cliënten, vrijwilligers etc.  verbeteren. Ook ontwikkelen mensen meer leiderschap in hun werk en  leren ze hun grenzen beter te bewaken, hetgeen het risico op burnout verkleint.

Maatwerk

Na 38 jaar als docent verbonden te zijn geweest aan de academische beroepsopleiding van pastores, beschik ik over een ruime didactische ervaring. Met mijn achtergrond als psycholoog, supervisor en docent kan ik goed aansluiten bij het leerproces van deelnemers.