Anke Bisschops

Supervisie, Coaching en Training

Enkele ervaringen van deelnemers

Individuele supervisie:

“Ik heb Anke ervaren als luisterend, attent en rustgevend, veiligheid scheppend. Uitdagend en af en toe wat forcerend om de dingen scherp op tafel te krijgen, ook om me uit mijn schulp te krijgen. Vooral ook iemand die weet te bemoedigen en te motiveren!” (priester aartsbisdom Utrecht, 53 jaar).

Groepssupervisie (leden pastoraal team):

“Goed vond ik dat Anke het proces van uitwisseling in de groep met deskundige interventies op gang weet te brengen en te begeleiden, en haar vermogen de deelnemers te stimuleren tot inzichten die zij zelf zonder deze hulp niet zouden verkrijgen”.

“Ik waardeer bij Anke het oproepen van een sfeer van rust en vertrouwen, de methodische opzet, de helderheid van de opdrachten, het doorvragen bij weerstand en het toewerken naar concrete resultaten”.

“De begeleiding was erop gericht te ontdekken hoe we met elkaar conflicten benaderen en bespreken. Ik vond Ank scherp tijdens de gesprekken hierover. De inhoud én de wijze van benaderen was een integraal geheel en daardoor heel verhelderend. Ze wist ons goed bij de les te houden en iedereen in zijn of haar waarde te laten”.

Tweedaagse cursus Leiderschap en Conflicthantering voor pastores:

Gemiddeld rapportcijfer: 9
De algehele waardering voor presentatie, inhoud en begeleiding van de cursus is hoog. Uit de toegevoegde opmerkingen blijkt dat de tevredenheid samenhangt met de authenticiteit van de docent en de goede mix tussen persoonlijke punten en vaardigheden. Ook het groepsproces en de relevantie voor persoon en werk worden hoog gewaardeerd.

Studiedagen RK Geestelijk Verzorgers Krijgsmacht:

Gemiddeld rapportcijfer: 7,9.
Alle 26 deelnemers geven aan dat het aangebodene hen stof tot nadenken gaf en dat ze verwachten er in hun werk hun voordeel mee te doen. 21 van de 26 deelnemers melden veel tot heel veel te hebben opgestoken van de studiedagen.