Anke Bisschops

Supervisie, Coaching en Training

Individuele supervisie

Pastores, maar ook andere professionals komen met diverse vragen bij mij.
De een wil in het werk leren beter met de eigen agenda om te gaan, om soms ook nee te zeggen en de eigen grenzen gemakkelijker te bewaken.
Een ander heeft behoefte om het eigen functioneren als pastor nader onder de loep te nemen en waar nodig bij te schaven.
Weer anderen willen af van hardnekkige patronen, die hen hinderen in hun functioneren als professional.

Sinds enkele jaren pas ik ook EMDR therapie toe. Deze kan goed helpen om van storende gedragspatronen af te komen. Voor meer info over EMDR: zie https://www.bd.nl/brabant/emdr-therapie-bij-angsten-en-trauma-s-wint-aan-populariteit-hoe-werkt-het-precies~a40a5751/