Anke Bisschops

Supervisie, Coaching en Training

Teamsupervisie en teamvaardigheden

Binnen de katholieke parochies in Nederland vonden de afgelopen jaren veel fusies plaats, waardoor pastores steeds meer in teams komen te werken. Daarnaast wordt het pastoraat in Nederland steeds meer ook door vrijwilligers gedragen. Een goed team maakt optimaal gebruik van elkaars talenten en van de diversiteit en synergie die dat idealiter oplevert. Dit vergt veel van ieders communicatieve en teamvaardigheden. Dit geldt eveneens voor voorgangers in de protestante kerken.
Ook teams van geestelijk verzorgers staan regelmatig voor de uitdaging om in de veeleisende setting van kliniek, gevangenis of zorginstelling goed met elkaar samen te werken.

Soms is er extra aandacht nodig om een team goed te laten draaien. Groepssupervisie en workshops teamvaardigheden verbeteren de onderlinge communicatie en relaties – en daarmee de kwaliteit en de efficiëntie van de werkzaamheden.

Een cursus teamvaardigheden (zowel individueel als samen met de eigen teamgenoten te volgen) bevat onder meer de volgende onderdelen:

• effectieve communicatiestrategieën en communicatiestops
• conflicthantering
• constructief onderhandelen
• positief motiveren (jezelf en anderen)
• collegiaal leiderschap