Anke Bisschops

Supervisie, Coaching en Training

Over mijzelf

Mijn opleiding, expertise en werkervaring

Ik ben 38 jaar als supervisor, pastoraal psycholoog en docent verbonden geweest aan verschillende academische opleidingen van pastores (momenteel de Universiteit van Tilburg). In 2009 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, waarin religieuzen, pastores, geestelijk verzorgers en hun praktijk centraal staan. Door mijn brede achtergrond bezit ik een grote kennis van het veld.

Ik heb diverse publicaties op mijn naam staan, o.a. over vreugde en verdriet van de pastor, burnout in het basispastoraat, emotionele intimiteit en celibaat, PRI-therapie, spirituele begeleiding, enz.

Inzake het thema ‘seksueel (kinder)misbruik binnen de katholieke kerk” heb ik enige expertise opgebouwd. Zo verzorgde ik in het kader van preventie voor de Stichting “Hulp en Recht” een serie gastcolleges op de diverse Nederlandse seminaries en theologische opleidingen. Op verzoek van de commissie Deetman begeleidde ik religieuze oversten in hun contacten met slachtoffers.

Ik volgde verschillende cursussen, opleidingen en workshops, o.a. de supervisorenopleiding bij de Raad voor Klinisch Pastorale Vorming, bibliodrama bij Jan Lap en Past Reality Integration bij Ingeborg Bosch en sinds 2003 studeer ik aan de Ridhwanschool ‘Human Development’ van A.H. Almaas.

Enige jaren geleden heb ik me laten bijscholen tot EMDR therapeut. Deze methode kan uitstekend helpen om hardnekkige (overlevings)patronen kwijt te raken.

Ik verrichtte opdrachten voor diverse religieuze ordes en congregaties (Karmelieten, Capucijnen, Dominicanen, Clarissen, Franciscanen, Norbertijnen), voor verschillende bisdommen (Utrecht, Rotterdam), voor de beroepsgroep van pastoraal werkenden (VPW) en incidenteel ook voor protestante gemeenten.

Met enige regelmaat verzorg ik trainingen en workshops “Effectieve communicatie” en “Leiderschap” voor leidinggevende religieuzen in Litouwen en in Moldavië.

Meer info over mij is te vinden op LinkedIn.